10/11/2012 MIALNO PRESTIGE FIGHT MUAY THAI -50KG RYDBERG